Vores arbejdsmetode

Indledningsvis starter vi en dialog med vores kunder eller samarbejdspartnere. Her afklares flest mulige aspekter af problemet og den løsning som vi arbejder mod. Dette foregår typisk gennem intern og ekstern research.

Herefter designes den første prototype. Elemeter fra kundens eksisterende layout kan inddrages, eller helt nye former, farver og figurer.

Når kunden har godkendt designet, udvikles funktionaliteten i systemet (webapplikation, Smartphone-applikation eller begge). Udviklingsprocessen tager udgangspunkt i Minimal Viable Product tankegangen, så den første prototype kun indeholder kernen af konceptet i sin enkelhed. Herefter bygges flere lag på kernen, til produktet er som ønsket.

Efter udviklingsfasen testes produktet på potentielle kunder, hvorefter der indsamles feedback til næste Design og Udviklingsforløb.

Processen indeholdende Design, Udvikling og Test gentages til produktet har sin ønskede form.